Wydawnictwo książkowe Alternatywne wydawnictwo internetowe PAB-Font - Analiza i Propozycje
   Wydawnictwo internetowe
 • Doradztwo internetowe
 • Projektowanie stron
 • Tworzenie stron
 • Tworzenie banerów
 • Pozycjonowanie
   Wydawnictwo papierowe
 • Wydawnictwo książkowe
 • Dom produkcyjny
 • Studio DTP
   Sprawy organizacyjne
 • O nas
 • Linki
 • KontaktUdział organizacji społecznych i gospodarczych w procesie legislacyjnym w Polsce - Analiza i Propozycje, powiększenie


Udział organizacji społecznych i gospodarczych w procesie legislacyjnym w Polsce
Analiza oraz propozycje rekomendowane przez Zespół d/s Lobbyingu przy Biurze Studiów i Analiz Kancelarii Senatu


Autorzy: Urszula Biedrzycka, Adam P. Saffer, Mirosław Zieliński
Tłumaczenia i redakcja: Emmanuel Ouidsis, Justyna Rzewnicka, Aleksandra Sztetyłło

Wydane przez: PAB-Font
na zlecenie: USAID/GEMINI - PEDS Project
© Copyright by Development Alternatives Inc.

Wrzesień 1996
ISBN 83-904677-2-0
Ilość stron: 100
Nakład wyczerpany

Znaczny oddźwięk, z jakim spotkała się publikacja "Sztuka lobbyingu w Polsce", stał się impulsem do napisania niniejszego opracowania. Reakcje ze strony przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego świadczą o rosnącym zainteresowaniu tematyką lobbyingu. Podczas spotkań zorganizowanych w Sejmie, Senacie oraz z licznymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi wskazywano na dwa zasadnicze zespoły problemowe. Pierwszy z nich to potrzeba opracowania regulacji lub kodeksu postępowania obowiązującego wszystkich profesjonalnych lobbystów. Drugi dotyczy konieczności stworzenia warunków sprzyjających działalności lobbystycznej, co sprowadza się do zapewnienia dostępu do informacji na temat bieżących i przyszłych inicjatyw legislacyjnych oraz do ułatwienia bezpośrednich kontaktów z prawodawcami i decydentami.
Pytania i uwagi proszę kierować: biuro@pabfont.pl   tel. 22  814-10-34 
Copyright © 1991-2022 PAB-Font   Wszelkie prawa zastrzeżone.